Kończysz urlop macierzyński a słyszałaś o redukcji etatów w Twojej firmie i zastanawiasz się jakie są Twoje prawa w tej sytuacji i czy grozi Ci zwolnienie?

Co w tym zakresie mówi Kodeks pracy?

Art. 183(2) Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca jest zobowiązany do dopuszczenia do pracy pracownika, który zakończył:
– urlop macierzyński,
– urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
– urlop rodzicielski,
– urlop ojcowski,
na dotychczasowe stanowisko a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na inne stanowisko odpowiadające kwalifikacjom zawodowym tego pracownika, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Podsumowując – masz prawo powrotu do pracy na stanowisko zajmowane przed urlopem np. macierzyńskim lub wyjątkowo na stanowisko równorzędne lub inne odpowiadające Twoim kwalifikacjom.

Co w sytuacji, gdy pracodawca nie dysponuje żadnym z powyższych stanowisk pracy?

Pracownik po zakończeniu urlopu macierzyńskiego nie podlega w dalszym ciągu szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem stosunku pracy.

Możesz się więc się spodziewać, że:
– z uwagi na likwidację Twojego stanowiska pracy, otrzymasz od pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę,
– pracodawca zaproponuje rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

Które z powyższych rozwiązań jest dla Ciebie korzystniejsze jest uwarunkowane różnymi okolicznościami, takimi jak:
– Twój staż pracy u tego pracodawcy,
– ilość pracowników zatrudnianych przez pracodawcę,
– ewentualna perspektywa szybkiego znalezienia przez Ciebie nowego zatrudnienia,
– konieczność uzyskania zasiłku dla bezrobotnych.

Każda sytuacja jest inna, dlatego w razie wątpliwości skorzystaj z pomocy prawnika, który pomoże wybrać najbardziej korzystny dla Ciebie wariant rozstania się z pracodawcą.