Zapewne absolutnie wszyscy narzeczeni, którzy w najbliższym czasie zamierzają stanąć na ślubnym kobiercu zastanawiają się jak w aktualnej sytuacji epidemiologicznej będzie wyglądała uroczystość ich zaślubin i ilu gości będą mogli zaprosić na przyjęcie weselne.

Od 6 czerwca w przyjęciu weselnym może brać udział do 150 osób.

Na podstawie art. 15 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 6 czerwca 2020 roku możliwym będzie organizowanie przyjęć ślubnych do 150 osób.

Do jakich obostrzeń muszą stosować się goście weselni?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami goście weselni nie muszą zasłaniać ust i nosa za pomocą maseczki.  Z tego obowiązku weselnicy są zwolnieni tylko w trakcie trwania samych uroczystości weselnych na terenie lokalu, w którym ma odbyć się przyjęcie. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 8 wyżej wskazanego rozporządzenia, uczestnicy zgromadzeń organizowanych   w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych odbywających się   w budynkach lub innych obiektach kultu religijnego są zobowiązani do noszenia maseczek,   a jeżeli zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy powinni przebywać w odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie bądź nosić maseczkę. W trakcie ślubu wyznaniowego zawieranego w budynku lub obiekcie kultu religijnego, zgromadzeni na mocy przepisów prawa są zobligowani  do zakrywania ust i nosa.

Czy narzeczeni powiedzą sakramentalne „tak” w maseczce?

Warto wspomnieć, że z obowiązku noszenia maseczki będzie zwolniony tylko kapłan jako osoba sprawująca kult religijny, na czas jego trwania. Narzeczeni co do zasady będą więc musieli w trakcie ślubu wyznaniowego zakrywać noc i usta, chyba że nie jest to możliwe  z powodu stanu zdrowia nupturientów.

WAŻNE! Należy pamiętać, że tylko wąska kategoria osób nie musi mieć maseczki  w budynkach użyteczności publicznej – także tych przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego. Chodzi tutaj m.in. o osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia (przy czym okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane), jak i osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu czy odkryciu ust lub nosa.