Zasady współpracy

TRANSPARENTNOŚĆ – ROZWIĄZANIA PRAWNE SZYTE NA MIARĘ TWOJEGO PROBLEMU

Dążąc wspólnie z klientem do satysfakcjonującego zakończenia zleconej sprawy, opieram współpracę o zasadę transparentności. Informuję klienta o wszystkich możliwych sposobach rozwiązania danego problemu prawnego, jak i konsekwencjach każdego z przedstawianych konceptów, a także o potencjalnych ryzykach występujących na gruncie opisanego przez klienta stanu faktycznego. Nigdy nie używam słowa „niemożliwe”, ponieważ w swojej pracy mam odwagę korzystać z rozwiązań nieszablonowych. Każde zalecenie traktuję indywidualnie, co pozwala na znalezienie optymalnego rozwiązania dostosowanego do potrzeb klienta.

WYNAGRODZENIE:

Wysokość opłat za świadczoną przeze mnie usługę prawną lub mediacyjną uzależniona jest zawsze od stopnia skomplikowania i zawiłości danej sprawy oraz nakładu pracy wymaganego do rzetelnego wykonania zadania. Wynagrodzenie ustalam każdorazowo przed przyjęciem zlecenia.
W przypadku usługi prawnej wynagrodzenie może przybrać formę:
• wynagrodzenia za prowadzenie całej sprawy lub poszczególnych jej etapów,
• ryczałtu miesięcznego,
• wynagrodzenia godzinowego,
• wynagrodzenia z premią za sukces (success fee) w przypadku pomyślnego wyniku postępowania.
Koszt jednorazowej porady prawnej, w zależności od sprawy, zaczyna się od kwoty 180 zł (z VAT) za godzinną konsultację.
W przypadku usług mediacyjnych opłata mediacyjna wynosi:
• nie mniej niż 500 zł + podatek VAT za całość postępowania mediacyjnego – w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić
• od 2% – 5% + podatek VAT wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 500 zł + podatek VAT za całość postępowania mediacyjnego – w sprawach o prawa majątkowe.

ROZMOWA KLUCZEM DO SUKCESU

Pracę nad każdym zleceniem, zaczynam od rozmowy z klientem na temat jego oczekiwań i stanu faktycznego sprawy. Stawiam na bezwzględną szczerość klienta, co do wszystkich niuansów zagadnienia, gdyż tylko w prawidłowo opisanych okolicznościach faktycznych, mogę udzielić rzetelnej pomocy. Analizuję wówczas wszystkie możliwe sposoby postępowania oraz ewentualne zagrożenia, które występują w danej sytuacji. Na tej podstawie przedstawiam klientowi strategię działania, wspólnie ustalamy zakres pomocy prawnej oraz sposób rozliczenia mojego wynagrodzenia. Oferuję nie tylko tradycyjne konsultacje w siedzibie Kancelarii, ale również usługi prawne online.

Kancelaria Doradztwa Prawnego "Kodex" Magdalena Polek

Ofiar Oświęcimia 52, 32-620 Brzeszcze

51 66 77 918

kancelaria@kancelariakodex.pl

Kliknij aby przeczytać

12 + 1 =

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w witrynie internetowej www.kancelariakodex.pl