Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  z dniem 4 maja obowiązuje zapowiadany przez Prezesa Rady Ministrów II etap znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

Zobacz, co to oznacza dla nas w praktyce?

Od 4 maja 2020 roku:dotychczasowy nakaz zachowania 2-metrowej odległości w stosunku                do pieszych poruszających się jednocześnie został zniesiony, lecz wyłącznie w stosunku do osób, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkują wspólnie pod jednym dachem. Pozostałe osoby do odwołania nadal są zobowiązane zachować odległość nie mniszą niż 2 metry od siebie w czasie pieszego przemieszczania się. Również do odwołania, przemieszczanie się małoletniego do ukończenia 13. roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

 Otwierane mogą być: muzea, archiwa i biblioteki.             

Decyzja o otwarciu poszczególnych instytucji kulturalnych powinna być konsultowana przez organ prowadzący daną placówkę z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. Z tego powodu w różnych częściach kraju muzea, archiwa czy biblioteki będą otwierane stopniowo.  Natomiast teatry, kina, sale koncertowe, galerie i salony wystawiennicze, domy i ośrodki kultury, świetlice pozostają zamknięte do odwołania.

Będą otwarte galerie handlowe oraz sklepy wielkopowierzchniowe –

z limitem   nie więcej niż 1 osoba na 15 m 2 powierzchni obiektu usługowego.                                   Do odwołania  na terenie obiektu działalności nie mogą prowadzić:                                                        agenci turystyczni oraz organizatorzy turystyki                                                                                  właściciele klubów fitness i przestrzeni rekreacyjnych (takich jak np. place zabaw)                              właściciele punktów gastronomicznych, w których posiłki wydawane są na miejscu.

Nie obowiązują tzw. godziny dla seniorów,

czyli ograniczenie polegające na możliwości obsługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 wyłącznie klientów powyżej 65 roku życia.

Może być wykonywana działalność lecznicza opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Ruszają  usługi hotelarskie i noclegowe

za wyjątkiem możliwości prowadzenia w ich ramach:                                                                               – restauracji (posiłki mogą być wydawane tylko na wynos)                                                                   – przestrzeni rekreacyjnej (siłownie, sale pobytu, baseny pozostają zamknięte).

Przywrócona została m.in. możliwość korzystania z otwartych obiektów sportowych, takich jak np. boiska, pola golfowe, skateparki.

Dostępne pozostają z tą datą również korty tenisowe i ośrodki jeździeckie, jednak z ograniczeniami      w zakresie liczby osób jednocześnie przebywających w danym obiekcie o przeznaczeniu sportowym.

Nadal do odwołania istnieje:

Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych,  

przy pomocy odzieży dzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

Zakaz korzystania  z ogrodów zoologicznych,

placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci oraz ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania.

Do dnia 5 maja 2020 r. zakazane jest korzystanie z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.

Należy przypomnieć, że zgodnie z zapowiedziami trzecim etapem znoszenia ograniczeń mają być objęte zakłady fryzjerskie i kosmetyczne,  a także uruchomienie stacjonarnej gastronomii. Dopiero w ostatnim etapie,  ma nastąpić otwarcie salonów masażu, solariów, siłowni, klubów fitness, a także teatrów i kin.