Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) powszechnie zwanej Tarczą antykryzysową, przewidują szereg rozwiązań mających na celu minimalizowanie skutków kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Najwięcej w kontekście nowej ustawy  mówi się o pomocy rządu dla przedsiębiorców, lecz warto pamiętać, że rozwiązania legislacyjne Tarczy Antykryzysowej nie ominęły także rolników. Najważniejsza korzyść przewidziana dla rolników dotyczy zwolnienia ich                       z konieczności opłacania składki ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Zwolnienie  z opłacania składek na ubezpieczenie

emerytalno-rentowe – jakie są warunki?

Wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostają ustawowo zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przez okres 3 miesięcy ( drugi kwartał 2020). W praktyce oznacza to, że osoby ubezpieczone w KRUS nie są zobowiązane do składania żadnych dodatkowych wniosków w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych a składki zostaną naliczone automatycznie i opłacone z budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kogo dotyczy zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie

emerytalno-rentowe ?

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r. dotyczy:

– rolników

 -domowników rolników podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,  w tym podlegających temu ubezpieczeniu na wniosek i tych za których składka ta jest należna w podwójnej wysokości w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub z tytułu współpracy przy prowadzeniu tej działalności.

Jakie składki rolnik jednak zapłaci?

Przepisy nie przewidują zwolnienia z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie:

  • wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,
  • zdrowotne (o ile rolnik jest zobowiązany do ich opłacania).

Jaka jest wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2020 roku i do kiedy trzeba ją zapłacić ?

Na podstawie Uchwały nr 13 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2020 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

Jak co kwartał osoby ubezpieczone w KRUS otrzymają informację o miesięcznej wysokości składki za każdą osobę objętą ubezpieczeniem:

– wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim

– emerytalno-rentowym

Warto jednak pamiętać, że ustawowy termin uregulowania należnych składek rolników i ich domowników upływa 30 kwietnia 2020 roku.

# Tarcza antykryzysowa dla rolników            # Zwolnienie z KRUS                       # COVID-19