Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  znosi zakaz przemieszczania się na terenie naszego kraju, który obowiązywał od  1 kwietnia bieżącego roku. Począwszy od dnia 20 kwietnia, nie trzeba się wiec zastanawiać czy cel naszej podróży jest związany  z pracą, prowadzeniem gospodarstwa rolnego czy zaspakajaniem niezbędnych potrzeb związanych       z bieżącymi sprawami życia codziennego. Powyższe nie oznacza jednak, że nie obowiązują inne zasady dotyczące sposobu naszego przemieszczania się. Część z dotychczasowych ograniczeń zachowała bowiem swoją aktualność.

O czym należy pamiętać?

Zgodnie z nowymi przepisami aż do odwołania:
  • pieszo  jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie,            chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad
– dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,– osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,– osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,– osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,– osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie

Uwaga!!! Od 20 kwietnia aż do odwołania małoletni do ukończenia 13. roku życia mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej nad nimi władze rodzicielską, opiekuna prawnego lub innej osoby dorosłej. Niniejsze obostrzenie nie dotyczy starszych małoletnich, jak miało to miejsce              w okresie od 1 do 19 kwietnia.

  • W środkach transportu publicznego oraz pojazdach przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą nadal można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.
  •  Co do zasady wciąż zakazane jest korzystanie z:

– z ogrodów zoologicznych,– placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci– ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania
  • zakazane jest korzystanie z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie  z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty
  • do dnia 26 kwietnia 2020 r. w dalszym ciągu wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów           w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej