Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii   (Dz. U. 2020 poz. 566 z późn. zm.) w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zakazane jest przemieszczanie się osób przebywających na obszarze naszego kraju, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby  w celu:

  1. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym oraz zakupu towarów i usług z tym związanych,
  2. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
  3. wykonywania wolontariatu w ramach z walki ze skutkami koronawirusa na rzecz osób przebywających na kwarantannie lub osób, które nie powinny wychodzić z domu,
  4. wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Pewne niejasności interpretacyjne, może budzić w praktyce,  użyty przez ustawodawcę termin przemieszczania się w celu zaspakajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Za doskonały przykład może posłużyć przypadek osób, które otrzymały mandat za złamanie zakazu z uwagi na ich wizytę w myjni samochodowej… Policjanci, którzy mandaty wystawiali byli widać przekonani, że mycie samochodu nie jest niezbędną potrzebą związaną z bieżącymi sprawami życia codziennego, co może być kwestią dość dyskusyjną…

Generalnie pod pojęciem zaspakajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego rozumiemy podstawowe czynności, które umożliwiają zwyczajne funkcjonowanie przeciętnego Kowalskiego,  m.in. chodzi tutaj o:

– opiekę nad bliskimi,

– realizowanie recept w aptece,

– niezbędne zakupy,

– wizyty w placówce pocztowej,

– wyprowadzanie psa,

– wizyty ze zwierzęciem u weterynarza,

– wizyty w banku,

– korzystanie z bankomatu/ wpłatomatu/ kantoru/ paczkomatu,

– tankowanie na stacji benzynowej,

– korzystanie z punktu ksero,

– naprawa samochodu z uwagi na zły stan techniczny, itp.

Oczywiście, katalog niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego nie jest katalogiem zamkniętym. Trzeba się jednak liczyć z faktem, że to funkcjonariusz policji będzie oceniał indywidualnie każdą sytuację… Chociaż prawdą jest,      że w tych wszystkich okolicznościach, sami powinniśmy zachować szczególną rozwagę i to nawet nie z uwagi na przepisy prawa, których konstytucyjność może okazać się wątpliwa, lecz z uwagi na poczucie społecznej odpowiedzialności.

 

#mandat za mycie samochodu w czasie epidemii        #za co mandat w epidemii                            #nowe zakazy dotyczące przemieszczania się     # przemieszczanie się w celu zaspakajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego    # COVID-19     #koronawirus a prawo       #ograniczenia przemieszczania się