Cyberprzestępczość w dobie zarazy – co musisz wiedzieć ?

W ostatnich tygodniach wszyscy przeżywamy trudny czas w związku z szalejącym, zagrożeniem epidemiologicznym na całym świecie. Dynamiczny wzrost zachorować na #COVID 19 sprzyja nie tylko szybkim zmianom naszych nawyków czy różnego typu procedur, ale także wypływa na wzrost liczby przestępczych zachowań, mających na celu wykorzystanie zaistniałej sytuacji, w zamiarze uzyskania korzyści majątkowych od osób,  które w natłoku różnego typu informacji czy nawet paniki, mogą być bardziej podatne  na manipulacje. Co prawda, od dłuższego czasu przestępcy działają poprzez nowoczesne technologie, wysyłając do nas e-maile czy smsy z linkami prowadzącymi do fałszywych stron, których zadaniem jest wyłudzenie loginów i haseł do bankowości internetowej lub przejęcie naszego elektronicznego urządzenia, na którym aktywowaliśmy link z otrzymanej wiadomości. Jednak w ostatnim tygodniu zaobserwowano w Polsce wzmożoną  aktywność tego typu działań. W związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań legislacyjnych, mających na względzie walkę   ze skutkami pandemii, cyberprzestępcy próbowali uwiarygodnić treść przesyłanych wiadomości sms powołując się na rzekome zapisy specustawy, tj.  ustawy z 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), co pokazuje wyrafinowane metody ich działania.

Treść fałszywych wiadomości sms:

1. „Zgodnie z specustawa dt koronawirusa wszyscy obywatele RP beda szczepieni. Z refundacja koszt wynosi 70 PLN. Opłać, aby uniknac kolejek.(…)”
2.”Informujemy, iz zgodnie z specustawa dt. koronawirusa Pańntwa srodki na rachunku zostaja przekazane do rezerw krajowych NBP. Zaloguj sie, aby zatrzymac 1000 PLN.(…)”

Źródło: www.policja.pl

Otrzymałeś podejrzaną wiadomość sms lub e-mail – co dalej?

Warto pamiętać, że w przypadku otrzymania wiadomości tekstowej, zwłaszcza  od nieznanego nadawcy, trzeba zachować daleko idącą ostrożność. Nie tylko, nie powinno się aktywować linków nieznanego pochodzenia, ale należy również sceptycznie podchodzić do samej treści wiadomości. Nie można bowiem wykluczyć, że cyberprzestępcy mogą  celowo, poprzez fałszywe wiadomości, próbować wywołać społeczną panikę, umożliwiającą  im dokonywanie przestępstw. Wiadomości nieznanego pochodzenia lub wiadomości imitujące znanego nam nadawcę, które nakazują nam określone działania, zwłaszcza w sferze naszych finansów, zawsze powinny wzbudzać naszą czujność i obawę. Jeżeli stałeś się adresatem podobnej wiadomości, nawet wówczas, gdy nie dałeś się wprowadzić w błąd, nie powinieneś nigdy pozostawać bierny. Nie kasuj podejrzanego e-maila lub smsa, ponieważ może  posłużyć jako załącznik do formularza zgłoszenia zdarzenia Zespołowi Reagowania na Incydenty CERT.PL NASK. Pamiętaj, że każdą taką wiadomość możesz kierować do CERT.PL  pod adresem https://incydent.cert.pl i dzięki temu pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w naszym kraju.

Więcej o Zespołach Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego przeczytasz pod tym linkiem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zespol-reagowania-na-incydenty-bezpieczenstwa-komputerowego-csirt

Padłeś ofiarą internetowego oszustwa – co powinieneś zrobić?

Jeżeli padłeś ofiarą internetowego oszustwa koniecznie powinieneś skontaktować się ze swoim bankiem i najbliższą jednostką Policji. W dobie koronawirusa ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, w myśl akcji #zostań w domu,  preferowaną metodą kontaktu z jakimikolwiek przedstawicielami instytucji zaufania publicznego, będą wszystkie dostępne środki porozumiewania się na odległość. Aktualnie, najskuteczniejszą metodą kontaktu z częścią instytucji finansowych może okazać się wiadomość e-mail, ponieważ niektóre banki wydały oficjalne komunikaty o możliwych trudnościach w uzyskaniu szybkiego kontaktu telefonicznego z ich pracownikami z uwagi na przeciążenie linii telefonicznych. Choć oczywiście, w pierwszej kolejności zawsze warto spróbować uzyskać połączenie z konsultantem danego banku, tym bardziej, że większość banków dysponuje infolinią dedykowaną wyłącznie dla bankowości internetowej, która jest zwykle dostępna całą dobę   i to 7 dni w tygodniu.

Także zgłoszenia przestępstwa organom ścigania możesz dokonać bez konieczności wychodzenia  z domu,  za pośrednictwem e-maila czy faksu.  Korzystając z takiego rozwiązania powinieneś jednak pamiętać o konieczności opatrzenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, własnoręcznym podpisem i przekazania  jego skanu. Jednak w miarę możliwości, za pośrednictwem Poczty Polskiej, warto nadać na adres właściwej jednostki policji lub prokuratury egzemplarz własnoręcznie podpisanego zawiadomienia o możliwości popełniania przestępstwa. Wkrótce po tym, powinieneś otrzymać w odpowiedzi, wezwanie do ustnego uzupełnienia zawiadomienia.

W razie problemów ze sporządzeniem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa służę pomocą prawną w tym zakresie, także w formie zdalnej. Więcej o formie współpracy ze mną przeczytasz w zakładce – Zasady współpracy.