Czym jest dziedziczenie?

Czym jest dziedziczenie?

Dziedziczenie to termin w prawie spadkowym oznaczający przejście majątku osoby zmarłej na rzecz jej spadkobierców ustawowych lub testamentowych. Dziedziczenie stanowi uprawnienie do nabywania praw i obowiązków majątkowych, których podmiotem był dotychczas spadkodawca....
Tarcza Antykryzysowa – co na jej podstawie zyskali rolnicy?

Tarcza Antykryzysowa – co na jej podstawie zyskali rolnicy?

Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) powszechnie zwanej...
COVID-19…. gdzie szukać oficjalnych informacji ?

COVID-19…. gdzie szukać oficjalnych informacji ?

Szanowni Państwo,   poniżej zamieszczam wykaz najważniejszych stron internetowych, które pozwolą Państwu zaoszczędzić czas w poszukiwaniu sprawdzonych źródeł informacji na temat SARS-CoV-2: https://pacjent.gov.pl – Poradnik Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie...